Рави, ако намерите куфар и в него има един милион долара

Евреин се обръща за съвет към равина си:
– Рави, ако намерите куфар и в него има един милион долара, ще го върнете ли на собственика му?
– Да, разбира се… Ако се докаже, че собственикът е беден…

Споделете с приятели