Генерал

Играй Генерал

Генерал е игра със зарове, позната е още под много други имена като Cheerio, Yot, Yam, и комерсиалната Yahtzee.
Тези игри се различават малко една от друга, главно по начина на точкуване и формирането на крайния резултат.

Играе се с 5 зара. Всеки ход се състои от максимум 3 хвърляния, като при първото хвърляне се използват и петте зара, а при останалите
две, които не са задължителни, могат да се хвърлят произволен брой зарове. След всяко хвърляне имате право да подберете заровете,
които да хвърлите отново, като маркирате с клик тези, които искате да запазите и хвърляте отново останалите.
След третото хвърляне, или по ваша преценка и по-рано, се избира комбинация от таблицата, в която записвате постигнатия резултат.
Играта продължава, докато се запълни цялата таблица. Можете да попълвате таблицата си разбъркано.

В горната част на таблицата е необходимо да сте хвърлили поне три еднакви зара, съответно три единици, три двойки, (…) три шестици,
което ви носи съответните стойности на зара по 3 точки, за да получите бонус след попълването на съответната колонка.
Ако хвърлите по-малко от 3 еднакви зара, се пише минус и съответните точки (за два зара: -1, -2,…, -6; за един зар: -2, -4,…, -12)
Ако сте хвърлили 4 еднакви – записвате ги съответно или в горната част на таблицата, или в долната (на реда 4 от вид).
Ако сте хвърлили 5 еднакви – записвате или в горната част на таблицата, или в долната, на реда генерал!

Комбинациите от зарове са следните:

  • 3 от вид – три еднакви зара;
  • 4 от вид – четири еднакви зара;
  • фул хаус – комбинация от 3 еднакви зара и други 2 еднакви зара, например 3 шестици и 2 тройки, която носи 25 точки;
  • малък стрейт (известен и като малка кента) – комбинация от 5 поредни зарчета от единица до петица, която носи 30 точки;
  • голям стрейт (голяма кента) – комбинация от 5 поредни зарчета, но от двойка до шестица (40 точки);
  • генерал – комбинация от пет еднакви зара. Точките, които носи, са 50;
  • шанс – сумата от произволно хвърлени зарчета, независимо дали образуват някаква комбинация. Използва се за запис на неслучили се комбинации.

* Всяка комбинация може да се използва само веднъж.

Играй Кликомания

Споделете с приятели