Притча за десетте Адамовци

Притча за десетте Адамовци

Някога, много отдавна, Господ сътворил десет Адамовци. След известно време те дошли при Отеца с молба:

– Всичко има, но нещо не стига.

Господ им дал тесто и им казал:

– Нека всеки си извае жена, каквато харесва нему. А аз ще й вдъхна живот.

След това Господ донесъл на блюдо захар, и казал:

– Тук са десет бучки захар. Нека всеки вземе по една и я даде на жената, за да бъде животът с нея сладък.

Те така и направили, и тогава Господ им казал:

– Сред вас има измамник, защото на блюдото имаше единадесет бучки захар. Кой взе две бучки?

Всички замълчали. Тогава Господ им взел жените, разбъркал ги, а после им ги раздал пак – на когото каквато се падне.

Оттогава девет от десет мъже си мислят, че чуждата жена е по-сладка, защото тя е изяла излишната бучка захар.

И само един от десет мъже знае, че всички жени са еднакви – защото излишната бучка изял самият той.

още истории, още притчи

Споделете с приятели