Tag Archives: Sting

Sting – Windmills Of Your Mind

Sting – Windmills Of Your Mind Мелниците на ума Sting – Windmills Of Your Mind Като кръгче във спирала, колело във колело. Ни завършва ни започва, все-въртящо колело. Като топката по склона, като балон от карнавал. Въртележката завърта, пръстен около луна. Часовник със ръце отмита,

Sting – Fragile

Sting – Fragile Крехки Ако кръв ще се лее, когато плътта и стоманата са едно, ще изсъхне в цветовете на залеза. Утрешният дъжд ще измие кървавите петна, но нещо ще остане завинаги в съзнанието ни. Може би последното означава да осъзнаем доказателството, че в един