Опашка пред портите на Рая

Опашка пред портите на Рая. Свети Петър привиква трима мъже и им казва, че ще ги пусне, само ако са преживели много тежки премеждия. Първият почва: – Все ми подмятаха, че жена ми кръшка. Преместихме се в нов блок, на 25-ия етаж. Не я пусках