1ци
2ки
3ки
4ки
5ци
6ци
До тук000
Бонус000
3 от вид
4 от вид
Фул Хаус
Малък Стрейт
Голям Стрейт
Генерал!
Шанс
Общо0000